Untitled Document
 
 
     
   
 
> 고객센터 > 공지사항
 
2016년 제2차 직무발명보상 우수기업 인증취득
서진 822 2016.08.11

하기와 같이 "직무발명보상 우수기업" 인증을 취득하였습니다.

 

 

1. 인증기관 : 한국발명진흥회

 

2. 심의결과 : 인증적합

 

3. 유효기간 : 2016. 07. 18. ~ 2018. 07. 17. (2년간)

 

4. 인증기업 지원사항 : 특허, 실용신안, 디자인 권리의 우선심사

                                         및 4~6년차 등록료 감면등 인센티브 활용

 

 


 
 
 
 
[개인정보처리방침]